Voorrijder en Wegkapitein

Bij TC de Waardrenner werken wij met voorrijders of wegkapiteins. De voorrijder of wegkapitein zorgt voor de veiligheid van de groep. Dit doet hij of zij aan de hand van afspraken die binnen de vereniging zijn gemaakt. De voorrijder of wegkapitein zorgt dat de gedragsregels van je vereniging worden gevolgd en spreekt leden hierop aan als dit nodig is, en ziet toe op de snelheid van de groep.

Wat vertelt de voorrijder of wegkapitein aan de groep voordat hij of zij met de groep vertrekt:

 • afspraak met betrekking tot snelheid
 • doorgeven van signalen van voor naar achter of achter naar voor
 • bij elkaar blijven, laat geen gaten vallen
 • de ritten of tochten zijn geen wedstrijden
 • nieuwe deelnemers worden aan de groep voorgesteld; opgevangen en begeleid

Taken voorrijder of wegkapitein tijdens fietsen:

 • Houd je aan de verkeersregels
 • Houd zichtbaar rekening met anderen in het verkeer
 • Geef tijdig aan welke richting je gaat volgen
 • Rij altijd op het aangegeven fietspad
 • Passeer een andere fietser of wandelaar op gepaste snelheid
 • Nooit abrupt van richting veranderen of remmen
 • In de bebouwde kom wordt het tempo aangepast, max. 25 km/u
 • De voorrijder of wegkapitein bepaalt het tempo
 • Als iemand het tempo niet aan kan, wordt er gewacht en wordt het tempo aangepast
 • Iemand die duidelijk moeite heeft met het tempo, kan het best op de tweede rij fietsen

Regeling Voorrijders april 2015