2-Provinciëntocht

Zaterdag 23 maart 2024 – vanaf 9:00 uur

Het hele verhaal, de historie, de routes en de startlocatie

Gratis koffie of thee bij de start en gratis soep aan het eind

Voor meer informatie, GPS en prijzen zie Fietssport.nl

2-Provinciëntocht 23 maart 2024

Let op: Deze tocht was oorspronkelijk de Waardentocht, maar omdat er elders (Dordrecht) ook al een Waardentocht wordt georganiseerd is onze Waardentocht veranderd in: 2-Provinciëntocht.

Op 23 maart 2024 is er de eerste vrije toertocht de 2-Provinciëntocht van TC de Waardrenner. De route leidt ons door prachtige polders, langs dijken en rivieren, door mooie dorpen en steden, over verschillende afstanden, 45, 75 en 125km. De startlocatie is eetcafé “De Crimpenaar”, Elckerlyc 1 te Krimpen aan den IJssel. Bij aanvang op de startlocatie is er voor alle deelnemers gratis koffie of thee. Tevens een gratis kop soep bij terugkomst in Eetcafé “De Crimpenaar”. Soep wordt gesponsord door een anonieme sponsor en Vermeulen Autoschade in Krimpen a/d Lek.

Per afstand vertrekt een voorrijder op de eerste starttijd, 45km om 09.30 uur, 75km om 09.15 uur en 125km om 09.00 uur. De twee kortste afstanden zijn volledig gepijld en de 125km via GPX. Voor meer informatie, GPX en inschrijving, zie Fietssport.nl. Hieronder de beschrijving van de 45km route.

Vanaf de start naar de tunnel onder de provinciale weg en daarna linksaf naar de surfplas, Tiendweg West, daarna Wetering West en Wetering Oost. We slaan rechtsaf de Hoekseweg op en zien voor ons de Nespolder op de overgang van het veenweidelandschap naar het rivierengebied. De lange, smalle percelen in de polder zijn kenmerkend voor het veengebied. Het westelijk deel van de Nespolder bestaat uit een moeras, dat de Uiterwaarden Lek en het Loetbos met elkaar verbindt. De aanwezige afwisseling in bodemtypes en hoogtes, zorgt voor veel variatie in de Nespolder. Doordat delen van het gebied niet worden bemest, wordt de bodem daar voedselarmer en kunnen er zelfs nog meer plantensoorten in deze prachtige polder groeien.

We komen op de Lekdijk in Lekkerkerk waar we links van ons een prachtig zicht krijgen op de Krimpenerwaard. De Krimpenerwaard is het enige nog complete intacte slagenlandschap in de wereld. Vanaf 10.000 jaar geleden is de dikke laag veengrond ontstaan en de afgelopen 1.000 jaar is het gebied door de mens gecultiveerd tot wat het nu is. Gevolg hiervan zijn wel bedreigingen voor exotische dieren en planten en de verlaging van het waterpeil. Het is een heel mooi gebied met prachtige stadjes en dorpen in oorspronkelijke polders met waterlopen en wegen. We fietsen op de dijk langs het buurtschap Opperduit waar ook de Lekkerkerker Patrick Roest woonachtig is, die het afgelopen jaar met overmacht alle vier de afstanden op het NK allround schaatsen won en opnieuw Europees kampioen allround werd.

Rechts zien we het terrein Korte Zand liggen tussen de Lekdijk en de rivier de Lek. Rijkswaterstaat heeft het gebied ten zuidwesten van Korte Zand, een voormalig bedrijfsterrein, afgegraven en ingericht als natuurgebied. Aanleiding hiervoor waren hoogwatermaatregelen die moesten zorgen voor meer ruimte voor de rivier. Wandelaars kunnen vanaf het wandelpad genieten van dit bijzondere zoetwatergetijdengebied met rietgors, geulen, slikken en stroomdalruigten. Daar treffen we op de dijk ook een bronzen sculptuur aan van een grote getijgolf.

Waar Opperduit overgaat in Lekdijk-West zien we aan de linkerzijde Polder Den Hoek. Deze ligt tussen Bergambacht en Lekkerkerk. Momenteel wordt 2.250 hectare veenweidenatuur (her)ingericht in de Krimpenerwaard, zodat de natuur robuuster wordt. Het waterpeil gaat omhoog, er komen natuurvriendelijke oevers en er worden graslanden afgeplagd, zodat het gebied voedselarmer wordt. Goed voor kwetsbare planten die een nattere, voedselarme bodem nodig hebben, zoals orchideeën, zonnedauw en echte koekoeksbloem. We fietsen langs de belevingsboerderij “De Hoeksesluis”, Opperduit 2 met daarachter een prachtig wandelgebied tussen de Kwakels en de Lekdijk met een mooi trekpontje over de Hooge Boezem tussen Polder De Nes en Polder Den Hoek. De lange kavels, omringd door slootjes, bieden de vogels de rust en ruimte die ze nodig hebben. In dit gebied zit de grootste kolonie zwarte sterns.

We komen aan in Bergambacht, waar de Watertoren in Bergambacht een icoon is, nu een Rijksmonument en geen functie meer heeft als waterreservoir. Momenteel is deze ingericht met 9 schitterende appartementen.

De Korenmolen Den Arend, een ander icoon in deze gemeente, dateert uit 1869 en is de laatst overgebleven originele korenmolen in de Krimpener-en Lopikerwaard. De molen word verhuurd aan de stichting Dagbesteding Krimpenerwaard. We fietsen naar het centrum van Stolwijk voor de koffiestop bij Het Wapen van Stolwijk, Dorpsplein 4. In Stolwijk spreekt men nog steeds van Stolksche kaas. Na de koffiestop fietsen we verder de polder in.

Zagen we tot hier regelmatig rivierkreeften op de fietspaden, nu mogelijk minder door een meerjarige proef met het wegvangen van uitheemse rivierkreeften in de Krimpenerwaard. Na twee jaar gericht en intensief kreeften vangen, groeien er nu weer onderwaterplanten in het pilotgebied. Met bijna 800 fuiken en korven werd in achttien weken tijd ongeveer 2.500 kilo rivierkreeft weggevangen.

De Krimpenerwaard staat ook vol met juweeltjes van boerderijen met grote verschillen tussen statige hofstedes en 19de-eeuwse boerderijen die helemaal voor de kaasproductie zijn ingericht met veel zwartbonte koeien die de grondstoffen voor de boerenkaas produceren.

Na de stop verderop bij de Goudseweg met de Beijersche gietijzeren ophaalbrug, steken we over en gaan verderop rechtsaf naar verschillende buurtschappen, zoals Achterbroek en Schaapjeszijde. In dit gebied komen diverse cultuurhistorisch waardevolle boerderijen voor.

We zien ouderwetse stroomdraden als nostalgisch erfgoed. Deze zijn tevens rustplaatsen voor zwaluwen. Houtrot, spechten en stormen vormen evenwel ook bedreigingen. De bermen in de waarden zijn door hun langgerekte vorm een zeer belangrijk element tussen de natuurgebieden. Alles werd vroeger weggemaaid en afgevoerd. Tegenwoordig worden de bermen meer verschraald en kunnen kruiden en insecten meer ongestoord leven. Diverse soorten vlinders, amfibieën en kleine zoogdieren maken er gebruik van en zorgen voor meer plantensoorten. Veel tiendwegen doen tegenwoordig dienst als toegangswegen naar landerijen of zoals het Beijersche Weegje, als toeristische route voor fietsers en wandelaars.

We fietsen door de Nespolder, een open weidegebied met lange, smalle weilanden en talrijke sloten. We komen langs de Berkenwoudse Boezem met de Berkenwoudse Driehoek met open polderland, rietpercelen, houtkades en eendenkooien. Uiteindelijk komen we op de Breekade in Ouderkerk aan den IJssel en gaan langzamerhand terug naar het eetcafé De Crimpenaar.

De 75 en 125km route gaan op de dijk bij Bergambacht rechtdoor richting Ammerstol, Schoonhoven, Vlist, Polsbroek, Polsbroekerdam, Oudewater. Hierna zal de 125km afbuigen en de 75km gaat verder naar Hekendorp, Haastrecht met een koffiestop bij Hotel Over de Brug, Veerlaan 1 in Haastrecht. Daarna richting Stolwijk om aan te sluiten op de 45km route. De 125km gaat vanaf Oudewater naar Linschoten, Montfoort, Lopik, Lopikerkapel en duikt daarna de Alblasserwaard in over de brug bij Vianen. Daarna naar Meerkerk voor de koffiestop bij Eeterij Het Kleine Brughuis, Dorpsplein 2 Meerkerk. Vervolgens verder naar Hoogblokland, Hoornaar, Giessenburg, Giessen Ouderkerk, Vuilendam, Molenaarsgraaf, Bleskensgraaf, Kinderdijk (veerpont), terug naar het eetcafé De Crimpenaar.

Denk aan uw veiligheid en kijk goed uit bij drukke oversteken. De route, met name de 45km is heel goed met een gewone fiets of met trapondersteuning uit te voeren. Nodig vooral vrienden, kennissen of familie uit deze mooie tocht(en) te ondernemen.

Met heel veel dank aan Kees Gelderbom die deze routes heeft gemaakt.

Heel veel fietsplezier!

John

Onderstaand zijn de volledig vernieuwde routes voor 2024!

2-Provinciëntocht 45 kilometer – DownloadBeschrijving


2-Provinciëntocht 75 kilometer – DownloadBeschrijving


2-Provinciëntocht 125 kilometer – DownloadBeschrijving

Tot ziens op 23 maart 2024!