Plassentocht

Zaterdag 28 september 2024 – vanaf 9:00 uur

Het hele verhaal, de historie, de routes en de startlocatie

Voor meer informatie, GPX en prijzen zie Fietssport.nl

LET OP: Groepen met voorrijders vanaf 9:00 uur!

Plassentocht 28 september 2024

Ook dit jaar prijkt op zaterdag 30 september de Plassentocht weer op het programma van Tourclub De Waardrenner. De route leidt ons door prachtige natuurgebieden, langs plassen en rivieren en mooie dorpen. We starten bij café-restaurant “De Maenen” in Ouderkerk aan den IJssel, gelegen aan de Abelenlaan 1a. De afstanden van de vrije toertochten zijn 50-90-125 km. Per afstand vertrekt een voorrijder op de eerste starttijd (vanaf 9 uur). De twee kortste afstanden zijn uitgepijld maar de 125 km alleen op GPX. We starten met gratis koffie of thee, aangeboden door de sponsor Pro-Fietsen.

De kortste afstand is met een gewone fiets heel goed te doen. We bezoeken een veelzijdig gebied, allereerst door de Krimpenerwaard. Een bijzonder patroon van veenweiden en watergangen, ontstaan toen bewoners van de Krimpenerwaard veen gingen ontginnen. De dorpen in de Krimpenerwaard zijn vaak langgerekt en ‘lopen’ als het ware mee met de rivier en zijn verbonden door polderwegen. Deze routes en de vele fietspaden voeren u door een adembenemend mooi landschap. Er zijn vele mogelijkheden tot een koffiestop in kleine idyllische dorpen. De Krimpenerwaard telt zo’n vierhonderd boerenbedrijven en ruim twintig zorgboerderijen.

We fietsen door het dorpje Lageweg. De gelijknamige weg is een overblijfsel van de oude afgegraven rivierdijk. De eerste dijken waren zwakke bouwsels van klei, afgedekt met riet en graszoden. Toen de rivier zijn bedding verlegde en de dijk geen functie meer had, werd de oude dijk afgegraven. 

We fietsen door Gouderak. Aan de rand van het dorp ligt het waal, of wiel. Deze is volgens overlevering ontstaan als gevolg van een stormvloed aan het eind van de 14e eeuw. Net buiten het dorp in de polder heerst een oase van rust, natuur met heel veel weidevogels in het dunst bevolkte gedeelte van de Krimpenerwaard.

De bodem in het Groene Hart bestaat uit slappe veen of kleigrond. Doordat de zware weg wegzakt in deze slappe bodem moeten wegen steeds opnieuw worden opgehoogd. In de Krimpenerwaard en omstreken wordt onderzoek gedaan naar de werking van diverse innovatieve lichtgewicht ophoogmaterialen en wordt nauwkeurig in de gaten gehouden wat de verschillende wegfunderingen doen.

We fietsen langs de Hollandsche IJssel richting Gouda over de Gouderaksedijk, de Haastrechtse Brug, rechtsaf de Sportlaan in en de Joubertstraat helemaal rechtdoor door Gouda met aan de rechterzijde uiteindelijk de mooie Reeuwijkse plassen en gaan de ophaalbrug in de Burgemeester Lucasselaan over. We volgen de Raadhuisweg bij Reeuwijk en bij de rotonde gaan we rechtsaf richting Oudeweg, een buurtschap behorende bij Bodegraven-Reeuwijk. De 90 en 125 km gaan bij de rotonde rechtdoor. De 50 km fietsers mogen halverwege de plassen niet vergeten een ijsje te eten bij Opa Antonio met heerlijk Italiaans ijs. We fietsen verder door de buurtschappen Oukoop en Twaalfmorgen, dan langs het Goudse Hout, Steinse groen richting dijk naar de koffiestop bij Hotel “over de Brug”, gelegen aan de Veerweg 1 te Haastrecht.

We fietsen daarna door het centrum van Haastrecht, met het kleine 17e -eeuwse raadhuis met aan de zijmuur een bronzen beeld van een schaatser. Hein Vergeer en Leo Visser kwamen hier vandaan. We komen buiten Haastrecht langs Boezemmolen no.6, een molen die tot zo’n honderd jaar geleden mensen hier droge voeten gaf. Pal achter de molen is het gebied van “De Hooge Boezem”, een prachtig natuurgebied waar je heel veel vogelsoorten kunt ontdekken, zoals de grutto, kieviten, zwarte stern en vele eenden- en reigersoorten. Het Floris V wandelpad loopt ook door dit weidegebied en loopt van Amsterdam via Muiden naar Bergen op Zoom en leidt u door een oer-Hollands landschap, veelal over graskades en jaagpaden. Een prachtig wandelpad net achter Haastrecht. De Boezemmolen is nu weer maalvaardig. Het gebied “De Hooge Boezem” is nu ook nog een nood-waterberging en gemiddeld eens per 5 jaar staat dit gebied onder water als de Hollandsche IJssel dreigt vol te raken.

Over de Bilwijkerweg komen we langs het natuurgebied Bilwijk, gelegen tussen Haastrecht en Stolwijk, een gebied waar de boeren de graslanden pachten en geen drijf-en kunstmest gebruiken, waardoor er veel structuur ontstaat in de grasmat. Ideaal voor de tureluur die graag lang gras wil hebben om in weg te duiken bij gevaar en kort gras om voedsel te zoeken. Er ontwikkelt zich langzaamaan een gevarieerde moerasnatuur. Er loopt ook een wandelpad door dit natuurschoon. We fietsen door Stolwijk en steken rechtdoor bij de rotonde waar het oude wapen van Stolwijk, drie kazen en een klont boter het uitgangspunt vormen in een kunstwerk. Door de buurschappen Benedenkerk en Benedenheul, langs Berkenwoude, over de oude Wetering en Tiendweg Oost terug naar de finishplaats in Ouderkerk aan den IJssel.

De 75 km route gaat verder richting Bodegraven, Zwammerdam en Nieuwkoop, een gebied dwars door de Oude Hollandse Waterlinie, die in de Gouden Eeuw ontstond, waarbij een laag water van ca 40 à 50 cm het land voor een leger onbegaanbaar zou maken. Deze linie liep van Noord Brabant tot aan de voormalige Zuiderzee bij Muiden. Op de doorgangen lagen vestingsteden en forten, zoals bij Bodegraven het Fort Wierickerschans. We komen langs De Ziendesluis, een onderdeel van een recreatieve vaarroute tussen het water van de Ziende en de Nieuwkoopse plassen. Oorspronkelijk om scheepvaartverkeer mogelijk te maken tussen de polder Nieuwkoop en Noorden en de Oude Rijn. Turf was toen het meest vervoerde product.

Langs het water van de Nieuwkoopse plassen fietsen we langs het Reghthuys uit 1628 in Nieuwkoop, tegenover de toren van het “Hooghe Huys”, waarbij de kelder heel vroeger dienst deed als gijzelkamer en gevangenis. Rechts zien we een gevarieerd plassengebied, midden in het Groene Hart, met regelmatig een prachtig uitzicht over de rietlanden van de Nieuwkoopse plassen. Van grote plassen tot kleine slootjes, overal zijn sporen van een eeuwenlang samenspel tussen mens en natuur zichtbaar. Door turfwinning ontstonden slootjes, die door storm en oeveroverslag grote plassen vormden.

We fietsen door Noorden met koffiestop bij café “De Klinker”, gevestigd op Simon van Capelweg 111. Daarna verder door Noordse Dorp,  Woerdense Verlaat en gaan rechtsaf de Hollandse Kade op en fietsen over een kilometers lang prachtig mooi fietspad met rechts van ons de polder “De Haeck” met paden, bruggetjes en doorkijkjes in een oer-Hollands broekbos (moerasbos) met vooral elzen en berken. We stappen niet af, maar wandel echt eens een andere keer door het prachtige stukje lusthof de Haeck, langs schitterende watertjes met een grote verscheidenheid aan planten en bloemen door smalle en bochtige paden met mooie zitjes.

In dit gedeelte groeit een plant genaamd gagel, een echte veensoort die heerlijk geurt. De plant werd door monniken in de vroege Middeleeuwen gebruikt bij het brouwen van bier.  Het is een gebied waar vroeger turf werd gestoken in langgerekte vakken. Rechts van ons het eiland Malta, een klein bosje waar vogels zoals de roodborst en winterkoning bescherming vinden.  Sinds 2013 is de otter terug in de Nieuwkoopse plassen en jaarlijks worden er meerdere jongen geboren. De kans dat je een otter tegenkomt is nihil, ze zijn namelijk erg schuw en vooral ’s-nachts actief. We fietsen langs de Meije en slaan linksaf richting Zegveld, Woerden, Papekop, langs de spoorbaan met rechts de polder “Lange Weide”, waarvan de veenbodem in dit gebied vanaf de Middeleeuwen wel vier meter is gedaald door ontwatering.

Veen is plantaardig materiaal dat in aanraking met zuurstof afbreekt, wat te vergelijken is met de composthoop in de tuin. Er wordt in dit gebied onderwaterdrainage aangelegd om de bodemdaling te remmen met 40 tot 50%.  We sluiten bij buurtschap Hogebrug weer aan op de 50 km route.

De 125 km route maakt nog een extra lus vanaf Noorden naar Loenen aan de Vecht, daarna Breukelen met een koffiestop bij brasserie Expreszo, Kerkbrink 15/17. Vervolgens door naar Maarssen, Leidsche Rijn, Harmelen en terug naar Woerden om uiteindelijk aan te sluiten op de 90 en 50 km route.

We sluiten af op de finishplaats in Ouderkerk aan den IJssel met mogelijk nog een versnapering. We kijken terug op een prachtige tocht door mooie polders en danken Wim Verwaal voor de uitgezette routes.

John

Onderstaand zijn de volledig vernieuwde routes voor 2023!

Plassentocht 50 kilometer – DownloadBeschrijving


Plassentocht 90 kilometer – DownloadBeschrijving


Plassentocht 125 kilometer – DownloadBeschrijving

Tot ziens op 28 september 2024!