Veiligheid in Groep

Binnen TC de Waardrenner hanteren wij in het kader van onze eigen veiligheid en die van medeweggebruikers de volgende regels en tekens:

Regels binnen de groep

 • Geef al de tekens door van voor naar achter of achter naar voor
 • Waarschuw de deelnemer achter je voor onverwachte situaties
 • Houd je aan de verkeersregels
 • Houd rekening met anderen in het verkeer
 • Blijf beleefd tegen andere weggebruikers
 • Er wordt als groep gereden. Samen uit, samen thuis
 • Bij pech wordt er gewacht en geholpen bij de reparatie
 • Bij een klim bovenaan wachten tot de laatste boven is

Tekens in de groep

 • Als er gestopt moet worden, geven de voorste rijders een stopteken met de arm recht omhoog en roepen STOP
 • Rechtsaf: voorrijder geeft aan met arm rechts en roept Rechts
 • Linksaf: voorrijder geeft aan met arm naar links en roept Links
 • Rechtdoor: voorrijder roept Rechtdoor
 • Obstakel rechts op de weg of inhalen medeweggebruiker: de voorste rijders roepen duidelijk VOOR
 • Obstakel links van de weg of tegenligger: voorste rijders roepen duidelijk TEGEN
 • Obstakel in of op het wegdek roep dan luid TAK, PAAL, GAT en wijs met de hand het het obstakel aan
 • Ingehaald worden: roep dan luid ACHTER de groep geeft de roep door naar voren
 • Wordt er RITSEN geroepen dan dient men achter elkaar te rijden

Tips tijdens fietsen

 • Houd zoveel mogelijk rechts, inhalen doe je zoveel mogelijk linksom
 • In groepsverband niet met losse handen rijden
 • In groepsverband niet rijdend achterom kijkend een gesprek voeren
 • Bij pech rijdt iedereen naar een veilige plek
 • Nooit abrupt van richting veranderen of remmen, maar langzaam uitrijden
 • Als men in de berm rijdt niet de weg weer oprijden, maar rustig uitrijden in de berm
 • Niet mobiel bellen
 • Drink en eet op tijd maar wel op een rustig moment
 • Gooi afval in een afvalbak
 • Durf te zeggen dat het je te hard gaat, is helemaal niet erg

Document NTFU basisafspraken rijden in een groep racefietsen: