Flierefluiterstocht

Zaterdag 20 april 2024 – vanaf 8:30 uur

Het hele verhaal, de historie, de routes en de startlocatie

Voor meer informatie, GPX en inschrijving zie Fietssport.nl

Opbrengst tourtocht ten gunste van de Hersenstichting

Flierefluiterstocht 20 april 2024

Op 20 april 2024 is de tweede vrije toertocht, de Flierefluiterstocht, van Tourclub De Waardrenner. De route leidt ons afhankelijk van de gekozen afstand door prachtige Hollandsche Landschappen, polders, plassen en meren, langs de mooie kuststrook. Er kan gekozen worden uit vier afstanden, 50, 75, 130 en 175 km. De startlocatie is Brasserie L’Oeuf, Groenedijk 48 te Capelle aan den IJssel. Bij aanvang is er voor alle deelnemers gratis koffie of thee.

Per afstand vertrekt een voorrijder op de starttijd, 50km om 09.30 uur, 75km om 09.00 uur, 130km om 08.45 uur en 175km om 08.30 uur. De twee kortste afstanden zijn uitgepijld en volgen tevens de fietsknooppunten, de 130 en 175km alleen via GPX. Hieronder volgt de beschrijving van de 50km en de 75km route.

Vanaf het startpunt gaan we op de dijk linksaf, daarna eerste weg rechts de Couwenhoekseweg op richting het Schollebos. De fietspaden blijven we volgen tot aan de Rotte. De Rotte slingert bijna 19km van Rotterdam naar de polder De Wilde Veenen rond Moerkapelle. Het is een belangrijke strook in een volgebouwde streek. Langs de Rotte is te zien hoe de Hollanders met het landschap zijn omgegaan. Eeuwenlang groeven ze het af voor turf: zo ontstonden grote meren. Daarna maakten ze die droog met molens: nu met gemalen. Daar groeide Rotterdam. De Rotte werd veel gebruikt voor vervoer van groente, hout en graan. Nu is de Rotte een groot recreatiegebied op en langs het water.

De Rottemeren zijn ontstaan nadat de omliggende polders werden drooggelegd. De rivier de Rotte werd boezem. De Rotte functioneert nu nog steeds als bergplaats en afvoerkanaal van overtollig water. Door inklinking en vervening van het omringende gebied liggen de Rotte en de Rottemeren een stuk hoger dan de polders.

We fietsen aan de westzijde van de Rotte over de zogenaamde Bleiswijkse Fles. Rechts zien we aan de overzijde van de Rottemeren één van de parels van de gemeente Zuidplas, de Molenviergang. Deze vier poldermolens stammend uit ca. 1730, hebben bijna twee eeuwen het waterniveau (hoogteverschil) van 6 meter met de Rotte op peil gehouden. 2 dagen per maand zijn de molens te bewonderen en deze zijn nog volledig intact en maalwaardig. 

We komen aan het eind van de Rottemeren bij de A12 en de spoorlijn. Precies op deze plek zijn tegelijk vier verschillende waterpeilen te zien. En dat is best bijzonder. Het peil van de Tweemanspolder, de Rotte, de (boezem)vaart en de klappolder. Het poldergemaal aan het eind van dit fietspad zorgt ervoor dat de Tweemanspolder bij Zevenhuizen met een oppervlakte van bijna vijf miljoen vierkante meter droog blijft. Zodra het water in de Rotte is gepompt, stroomt het water naar gemaal mr. U.G. Schilthuis op het Oostplein in het centrum van Rotterdam. Het water wordt dan naar de Nieuwe Maas gepompt. We slaan linksaf over het Craenenborgpad langs de spoorlijn.

De 50 en 75km route gaan verderop rechtsaf onder de Rijkswegen en spoorlijn door en de 130 en 175km gaan rechtdoor langs Zoetermeer.  We fietsen door en langs het Bentwoud. Het is een nieuw natuur- en recreatiegebied in de Randstad, tussen Zoetermeer en Boskoop. Het is een jong bos, in 2016 is de inrichting van het natuurgebied afgerond. De afgelopen jaren zijn er 2,5 miljoen bomen en struiken geplant. Het Bentwoud is met ruim 800 hectare het grootste aaneengesloten bosgebied in de Randstad. Links zien we de nieuwe bebouwingen van de gemeente Zoetermeer. De 50km gaat rechtsaf richting de koffiestop bij Schenkerij “De Boomgaard”, Bentwoudlaan 2 in Benthuizen.

De 75 km route gaat vanaf het Bentwoud naar het Noordelijk Plassengebied, de zogenaamde “nieren van de stad”. Het bestaat uit drie aaneengesloten plassen. Het is de grootste waterbuffer van de stad Zoetermeer en zorgt voor een natuurlijke waterzuivering. Door de zandwinning voor de aanleg van nieuwe wegen ontstond de Zoetermeerseplas met een diepte van 30 meter. We fietsen langs het Noord Aa strand en rechts de biologische boerderij ’t Geertje. Verderop fietsen we over de Olivier B. Bommelbrug met daarnaast een museum als eerbetoon aan de schrijver en tekenaar met als opschrijft op de garage ”Hier wordt wel eens lichtvaardig aan voorbijgegaan”.

We fietsen nu in het Groene Hart, langs de Noord Aa, de Weipoortse Vliet, de Wilck, Spookverlaat en het Zaanse Rietveld. De lange, rechte weilanden worden doorsneden met glinsterende sloten, de knotwilgen, rietkragen en molens her en der. Ooit was het Groene Hart één zompig veenmoeras waar geen mens kon komen. De Randstad rukte op en de landbouw werd intensiever waardoor er tussen Leiden en Alphen een ketting van kleine natuurgebiedjes ontstond. Er is ook te voet heel veel te ontdekken, eigenlijk fietsen met de wandelschoenen aan. We fietsen door lage smalle tunnels onder de spoorlijn en de N11 en komen bij de oevers van de Oude Rijn, de Kruiskade. Bij knooppunt 6 gaan we onder het viaduct door en bij de Amerikalaan rechtsaf naar de koffiestop, het clubhuis Avanti, Amerikalaan 163 te Alphen aan de Rijn.

Na de stop fietsen we langs Spookverlaat en daarna langs het Vaardorp het Rietveld. Tot de late Middeleeuwen was het Rietveld  een groot moeras tussen Hazerswoude en Alphen. Vanaf de 15e eeuw werden delen van dat moeras ontgonnen. Eerst in het Alphense deel, daarna in het Hazerwoudse deel. Bekend is dat er in die tijd veel eendenkooien in dit gebied werden geëxploiteerd. Het gebied lag lange tijd geïsoleerd en er woonden weinig mensen. Het gebied werd een vaardorp. Voor de bewoners betekende dit dat zij van en naar hun woning moesten varen. Zo ging het eeuwenlang. Het Vaardorp Het Rietveld is het laatste vaardorp in Nederland dat werd ontsloten. Vaardorp Het Rietveld is een klein recreatiegebied. Natuur, rust en cultuurhistorie maken het vaardorp en omgeving heel aantrekkelijk voor kanoërs, roeiers, vissers, wandelaars en fietsers. Via Klein Giethoorn, Lena’s Hoeve en Theetuin ’t Woutje is het mogelijk om een vaartocht of een rondvaart door het gebied te maken.

We fietsen verder door Boskoop en Moerkapelle en wederom door het Bentwoud. Alle routes komen hier samen. Vervolgens richting Moerkapelle, Zevenhuizen naar het Hitlandbos in Nieuwerkerk aan den IJssel , het fietspad de Klaas Klinkertkade op in Capelle aan den IJssel, daarna rechtsaf de dijk op naar de start en finishplaats, Brasserie L’Oeuf.

De 130km route gaat vanaf Zoetermeer naar Oud Wassenaar, Katwijk aan Zee, Noordwijk aan Zee met een koffiestop bij knooppunt 86 bij Pannenkoekenhuis Langs Berg en Dal, Langevelderlaan 22 te Noordwijk, Noordwijkerhout, Buitenkaag, Nieuwe Wetering, Rijpwetering, Hoogmade en sluit daarna aan op de 75km route.  De 175km route is gelijk aan de 130km met een extra lus langs Zandvoort, Nationaal Park Zuid Kennemerland, Heemstede en Hillegom met dezelfde koffiestop.

Denk aan uw veiligheid en kijk goed uit bij drukke oversteken. De route, met name de 50 en 75km is heel goed met een gewone fiets of met trapondersteuning uit te voeren. Nodig vooral vrienden, kennissen of familie uit deze mooie tocht(en) te ondernemen.

Met heel veel dank aan Wim Vervaal die deze routes heeft gemaakt, alsmede voor alle vrijwilligers, zoals het startbureau en de uitpijlers. Heel veel fietsplezier.

John

Onderstaand zijn de nieuwe routes voor 2024!

Flierefluiterstocht 50 kilometer – DownloadBeschrijving


Flierefluiterstocht 75 kilometer – DownloadBeschrijving


Flierefluiterstocht 130 kilometer – DownloadBeschrijving


Flierefluiterstocht 175 kilometer – DownloadBeschrijving

Tot ziens op 20 april 2024!