Oude-Maastocht

Zaterdag 25 mei 2024 – vanaf 8:30 uur

Het hele verhaal, de historie, de routes en de startlocatie

Voor meer informatie, GPX en inschrijving zie Fietssport.nl

Oude-Maastocht 25 mei 2024

Op 25 mei 2024 is de derde vrije toertocht, de Oude-Maastocht, van Tourclub De Waardrenner. De route leidt ons afhankelijk van de gekozen afstand door prachtige natuurgebieden, onder andere de Rhoonse en Carnisse grienden. Er kan gekozen worden uit drie afstanden, 45, 75, 125 km. De startlocatie is Eetcafé “de Crimpenaar“, Elkerlyc 1 te Krimpen aan den IJssel. Bij aanvang is er voor alle deelnemers gratis koffie of thee.

Per afstand vertrekt een voorrijder op de starttijd, 45km om 9.30 uur, 75km om 8.45 uur en 125km om 08.30 uur. De twee kortste afstanden zijn uitgepijld en volgen tevens de fietsknooppunten en de 125km alleen via GPX.

Denk aan uw veiligheid en kijk goed uit bij drukke oversteken. De route, met name de 45 en 75km is heel goed met een gewone fiets of met trapondersteuning uit te voeren. Nodig vooral vrienden, kennissen of familie uit deze mooie tocht(en) te ondernemen.

Alle tochten vertrekken via de Wethouder Hoogendijktunnel en slaan linksaf naar het Krimpenerhout en volgen de Tiendweg om uiteindelijk bij het veer van Krimpen aan de Lek uit te komen. We varen over de Lek en de 125km slaat linksaf en de 45 en 75km gaan rechtsaf en volgen de West Kinderdijk en zien links de molens van Kinderdijk, die op de Werelderfgoedlijst staan. We volgen de dijk naar Alblasserdam en gaan over de brug de Noord. Rechts zien we de Crezeepolder met de Oostmolendijk. Deze is eeuwen geleden aangelegd om Ridderkerk te beschermen tegen extreem hoog water vanuit de Noord. Tijdens de watersnoodramp in 1953 is deze polder ondergelopen. Gelukkig hield de dijk het water toen tegen. Tijdens een keuring bleek deze dijk niet meer aan de gestelde hoge normen te voldoen. Daarom is deze dijk versterkt met een brede laag speciale zware klei met daaroverheen gras. Het gras wordt door schapen kort gehouden en blijft daardoor extra sterk.

We volgen het fietspad langs de A15 en gaan onder de A16 door en slaan linksaf naar het  Waalbos in Rijsoord. Het is een 200 hectare nieuw bos. We fietsen langs ’t Waaltje in Heerjansdam, een belangrijk binnenwater voor de waterhuishouding en gaan verder over de Achterzeedijk richting Oude Maas met links de Vredepolder met vele wandel- en fietspaden en een recreatietreintje over de ‘Maasoever Spoorweg’. De 75 en 125km slaan linksaf door de Heinenoordtunnel naar de Hoekse Waard en de 45km vervolgt zijn weg onder de A29 door en slaat rechtsaf bij de Oude Maasheuvel naar de koffiestop Café ‘t Schaapje, Smitshoek 1 te Barendrecht.

De Oude Maasheuvel heet officieel de Jan Gerritseheuvel. Het is een kunstmatige 25 meter hoge heuvel in recreatiegebied Jan Gerritsepolder bij Barendrecht. De heuvel is grond die vrijkwam bij de aanleg van de nabijgelegen Gaatkens Plas. Deze plas is een bufferopvang voor regenwater. De rest van de grond is gebruikt voor de aanleg van de geluidswal van de A15 ten noorden van Carnisselande. Na de Heinenoordtunnel gaan de 75 en 125km rechtsaf over de dijk richting het mooie dorp Oud Beijerland.

De Heinenoordtunnel is de eerste geboorde tunnel in Nederland. Er is veel ervaring opgedaan met het boren in de slappe Nederlandse bodem, een technisch hoogstandje. Het steilste deel is 6,7%. We fietsen over dijken die het land tegen rivierwater beschermen van de Oude Maas. Het kilometers lange fietspad verbindt Heinenoord met Oud Beijerland. Links zien we het open agrarisch landschap en bij het bezoekerscentrum “Klein Profijt”, een bijzonder gevarieerd natuurgebied met runderen en konikspaarden, die het gebied verder vorm geven. Alles wat hier bloeit of groeit is vanzelf gekomen, niets is gezaaid of geplant. Zo is er een natuurlijk bos gegroeid. We fietsen over de dijk, het zalmpad en gaan door Oud Beijerland. Het dorp ligt aan het Spui met een aantrekkelijke jachthaven met statige herenhuizen langs de haven.

We fietsen verder naar het Nieuw Beijerland en steken “Het Spui” met het veer over. Hier kun je alleen met klein geld betalen, geen pin. De 125 km gaat linksaf en de 75 km naar rechts over de Aaldijk die de polder Hekelingen tegen hoogwater in het Spui beschermt. In 2015 is de dijk versterkt om de veiligheid in de toekomst te garanderen. De inwoners en bedrijven van Voorne-Putten worden zodoende beschermd tegen hoogwater door 54km dijken en 17km duinen. Het Spui vormt een belangrijke verbinding tussen de Oude Maas en het Haringvliet. Na de aanleg van de Haringvlietdam veranderde de stroomrichting in het Spui: het water stroomde niet langer in zuidelijke richting. Het water werd vanuit het Haringvliet door het Spui naar de Oude Maas geleid om via de Nieuwe Waterweg in zee te stromen. Op die manier wordt verzilting van de Nieuwe Waterweg tegengegaan.

We fietsen langs de Beerenplaat. Het is een kleine woonkern bij het drinkwaterproductiebedrijf. Het is gelegen op de oostelijkste punt van het eiland Voorne-Putten. De woonkern bestaat uit een boerderij en enkele bungalows, waarvan de bewoners allen werkzaam zijn bij het drinkwaterbedrijf. Het drinkwaterbedrijf wordt, vanwege zijn mooie betonnen constructie en architectuur, ook wel de waterkathedraal genoemd. We komen langs het natuur- en recreatiepark “De Uitwaayer”.

Langs de boulevard van Spijkenisse aan de Oude Maas komen we bij de koffiestop “Kerels aan de Maas, Elementenweg 17. Na de stop de Spijkenisserbrug over, die Rotterdam met Voorne Putten verbindt.  De brug gaat 6000 keer per jaar open voor de scheepvaart, dat is 17 keer per dag. Over de Oude Maas gaan we in Hoogvliet direct rechtsaf. En volgen een kilometers lang mooi fietspad met een reigerkolonie, fietsen door de Johannapolder en de Rhoonse en Carnisse grienden.

We zien bundels wilgentakken opgestapeld bij de ingangen van deze natuurgebieden. Duizenden knotwilgen, teruggezaagd tot op de stam op modderige kleine stukken land. Buitendijks aan de Oude Maas van oudsher het kerngebied van de griendcultuur met regelmatige rijen wilgen, met greppels ertussen, langs de rivier en in een getijdengebied. Ook prachtige wandelgebieden. Op kleigronden die van oudsher te nat waren voor andere vormen van landbouw. Het hoogtepunt van de griendcultuur is evenwel voorbij, nu vooral als landschappelijk erfgoed. Je zou denken dat het relicten zijn, misschien niet wetende wat het in het verleden allemaal betekende.  De Toepassingen van de wilgen waren ooit eindeloos. Van de takken werden manden gevlochten, werden gebruikt voor hoepels voor tonnen, bezems, harken, meubels, visfuiken, voor het versterken van loopgraven, voor beschoeiing van watergangen, als ondergrond van wegen in natte veengebieden, voor de aanleg van kribben in rivieren, voor de versteviging van rivieroevers, om grote vlechtwerken van te maken.

Deze zinkstukken werden gebruikt op plekken waar snel stromend water een schurende werking heeft, in havens of bij sluizen. In het kader van de Zuiderzeewerken werden de zinkstukken gebruikt om de Afsluitdijk en de polderdijken van een stevig fundament te voorzien.  De overheid liet er zelfs nieuwe grienden voor aanleggen. Dat was nog geen eeuw geleden, totdat materialen van kunststof werden ontwikkeld. Toen was het snel gedaan met de griendcultuur. Nu is er de herontdekking van de grienden. Aan de vooruitgang bleken ook nadelen te kleven. Bij kunststof zinkstukken komen microplastics vrij die op de rivierbodem terechtkomen. Waterschappen kiezen weer vaker voor natuurlijke oevers.

We komen bij de aansluiting met de 45km route en gaan gezamenlijk verder in de Jan Gerritsepolder en Hoge Veld waar vele bomen zijn geveld in 2023, die met oranje stippen waren gemerkt. Vele Essen waren ziek met de zogenaamde Essentaksterfte. Grote takken konden afbreken of bomen konden omvallen nabij fiets- of wandelpaden. Deze zijn vanwege de veiligheid weggehaald. Nieuwe bomen zijn terug geplant, waarbij een mix van verschillende boomsoorten is gebruikt. Ook wordt extra bos aangelegd.

We fietsen door Carnisselande naar de woonwijk Smitshoek en komen langs de koffiestop van de 45km route bij Café ‘t Schaapje, Smitshoek 1 te Barendrecht. We fietsen over het Havenspoorpad. In het Rotterdamse Chalois was het Havenspoorpad ooit een oude spoorlijn tussen de Rotterdamse haven en het achterland. Het Havenspoorpad is nu een fietspad van ruim zes kilometer lang en loopt van Charlois tot aan het station Lombardijen, grotendeels over het oude tracé. De hieraan grenzende knotwilgen worden door bewoners geadopteerd ter herinnering aan een dierbare of een bijzondere gebeurtenis. Vele namen staan beschreven op het asfalt.

“Elke boom heeft zijn verhaal. Een verhaal van vreugde of van verdriet. En door hier te zijn. Vergeten we hen niet”

We fietsen langs de A16 naar de Brienenoordbrug. Het renoveren van de brug in Rotterdam wordt vier jaar uitgesteld. Dat heeft Rijkswaterstaat in januari bekendgemaakt. De brug in de A16 over de Nieuwe Maas, is met ruim 230.000 voertuigen per dag de drukste brug van Nederland. Over de fietspaden langs de Hollandsche IJssel en de Algerabrug komen we weer terug bij Eetcafé “de Crimpenaar“.

De 125km heeft een extra lus bij Kinderdijk in de Alblaserwaard en tevens op Voorne Putten.  Na het veer van Nieuw Beierland naar Hekelingen gaat de 125km links af langs het Spui. Daarna langs het riviertje de Bernisse. Door het stadje Brielle naar de koffie op camping Schreiershaven aan de Krabbeweg 3 buiten Brielle aan het Brielse Meer. Daarna via het Schapenpad langs de Brielse Maas naar Spijkenisse met de aansluitingen op de 75 en 45km.

Met heel veel dank aan Adri Boele die deze routes heeft gemaakt, alsmede voor de vrijwilligers bij het startbureau en de uitpijlers.

Heel veel fietsplezier.

John

Onderstaand zijn de nieuwe routes voor 2024!

Oude-Maastocht 45 kilometer – DownloadBeschrijving


Oude-Maastocht 75 kilometer – DownloadBeschrijving


Oude-Maastocht 125 kilometer – DownloadBeschrijving

Tot ziens op 25 mei 2024!