ALV 2020

Afgelopen 17 februari 2020 is de jaarlijkse algemene ledenvergadering van TC de Waardrenner gehouden, wederom in Amicitia te Lekkerkerk.

Naast de vaste punten zoals notulen vorig jaar, jaarverslag secretaris, financiëel verslag penningmeester, vaststellen jaarrekening stonden er ook wat bijzondere zaken op de agenda. Het punt bestuursverkiezing had dit jaar een bijzondere lading.

Jan de Jong, al vele jaren bestuurslid, beter bekend als Jan de Routeman (route coördinator) is aftredend en helaas niet herkiesbaar. Na een blessure als voetballer bij Spirit is hij uiteindelijk terecht gekomen bij TC de Waardrenner. Vele jaren heeft hij zich enorm ingezet voor de vereniging en daarom werd hij (bij afwezigheid) door de voorzitter Paul Schouten in het zonnetje gezet, en tot “erelid” van TC de Waardrenner benoemd! Ook heeft Ina (zelf ook al vele jaren bestuursld) een mooi fotoboek over Jan in ontvangst mogen nemen, zie ook de foto’s. Lees hier de hele “toespraak” over Jan de Jong.

Klik HIER voor foto’s ALV 2020

Daarna werd bestuurslid, Adri Boele, nog zo’n steunpilaar, benoemd tot “fietskolonel” en geëerd in de “orde van het gouden ventieltje“, Adri is inmiddels 25 jaar bestuurslid. Naast clubrit coördinator was hij ook de PR-man, het laatste heeft hij nu overgedragen. Lees hier de hele “toespraak” over Adri Boele.

Hierna werden de begroting en contributie 2020 vastgesteld. Ook werd door de vergadering ingestemd met het jaarlijks steunen van een goed doel, dit jaar is dit KWF geworden, zie elders op de website.

Gastspreker op deze avond was Marco, ook een Waardrenner, die samen met Lisette de hele wereld al heeft rond gefietst. Veel informatie over deze geweldige fietstochten kun je vinden op hun eigen website. Lisette en Marco zijn ook testers en ambassadeurs van het fietsmerk Santos.

Hieronder staat de presentatie in slideshow, maar ga vooral naar hun website voor mooie albums en geweldige travel stories.

Hierna de rondvraag en de sluiting, tot volgend jaar!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *