Mobiele Elektronische Apparatuur op de Fiets

on

Zoals U ongetwijfeld via de Media heeft vernomen gaat er per 1 juli 2019 een wet veranderen die vooral de fietsers betreft. Het is overigens geen nieuwe wet, maar wel een wet die wordt uitgebreid naar alle bestuurders van een voertuig. Een wet die al sinds 1990 bestaat, met als belangrijkste artikelen 5 en 6.

artikel 5: Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

artikel 6: Het is een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat.

Navigatie op de Fiets? Mag dat nog wel?

Overduidelijk is de aanpassing van de wet bedoeld om het veiliger te maken voor fietsers, en daarmee ook voor andere weggebruikers. Grote irritatie alom over de fietsers die al “whatsapp-end” zich al of niet slingerend voortbewegen. Maar veel mensen vragen zich af of er meer consequenties zijn, bijvoorbeeld: mag ik nog Navigatie gebruiken op mijn telefoon? Of mag ik gebruik maken van GPS apparatuur op de fiets? Heel simpel: In deze is de wet niet anders voor fietsers geworden zoals deze al was voor automobilisten, dus niet een telefoon in de hand houden. Het advies van de Politie (en OM) om ook het “bedienen” strafbaar te stellen is NIET opgevolgd, wellicht omdat dan Radio, GPS, of wat dan ook niet meer kunnen worden bediend 🙂

Aangezien er naast smartphones ook tablets en GPS devices bestaan heeft de wetgever de term telefoon veranderd in: Mobiele Elektronische Apparatuur. Dit natuurlijk ook met het oog op de toekomst.

Wat mag NIET en wat mag nog WEL, na 1 juli 2019? De telefoon (of andere Mobiele Elektronische Apparatuur) in de hand houden is verboden, het bedienen blijft dus gewoon toegestaan, maar zorg dan wel voor een houder, waarin de telefoon of GPS op het stuur is bevestigd. Ook het bedienen van een mediaspeler of telefoon met Spotify blijft toegestaan, mits de bediening verloopt via een knopje in de kabel o.i.d. Een nieuwe route programmeren op uw GPS of een nieuwe playlist samenstellen is natuurlijk NIET toegestaan, artikel 5 is dan van toepassing.

Navigatie

Kortom, de soep wordt niet zo heet gegeten, maar wees verstandig en stel uw apparatuur thuis alvast in, en moet er wat worden veranderd in de route? Stop dan even, en stel uw GPS dan opnieuw in, wel zo veilig, voor Uzelf en voor anderen! Wilt U meer weten over deze wetswijziging, klik hieronder, de gehele tekst kunt U dan op uw gemak even nalezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *